Buletini Sportiv nr.6/19

Nga: admin | 25 Apr 2019

Rezultatet e ndeshjeve të xhirosë së gjashtë (VI), të zhvilluara më 25.04.2019: në kuadër të Federatës Sportive të Punonjësve të Kosovës ( FSPK) ,  ekipi përfaqësues i Sindikatës-Dogana ka arritur rezultat negativ duke e mposhtur nga ekipi i Telekomit me rrezulltat 2:3.

Pas xhiros  së gjashtë (VI), ekipi përfaqësues i Sindikatës – Dogana rënditen në vendin e nëntë ( 9 ) me 3 pikë.