Përfaqësues nga Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës kanë marrë pjesë në fillimin e fushatës dhe konsultimin public për pakon legjislative të reformës së administrates publike

Nga: admin | 12 Jun 2018

Përfaqësues nga Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës kanë marrë pjesë në fillimin e fushatës dhe konsultimin public për pakon legjislative të reformës së administrates publike. Takimi me palët e grupit të interesit është mbajtur me datë 08.06.2018 në Ministrinë e Adminitratës Publike ( MAP)
Në këtë fushatë para të pranishmëve u shpalosën tri projektligje:
• Projektligji për Adminnistratën Shtetërore,
• Projektligji për Zyrtarët Publik si dhe
• Projektligji për Pagat.