Përfaqësuesit e Sindikatës se Doganës se Kosovës, morën pjesë ne trajnimin me temën roli i avokimit dhe mediave socialedhe ndikimi te anëtarësia

Nga: admin | 18 Dec 2019

Trajnim për Avokim dhe Medie Sociale, 18.12.2019, ne Hotel Sirius-Prishtinë

Me ftesë të organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet – IKS , përfaqësuesit e Sindikatës se Doganës se Kosovës, morën pjesë ne trajnimin me temën roli i avokimit dhe mediave sociale.

Gjate këtij trajnimi u diskutua për angazhimin sindikal në shekullin XXI, marrëdhëniet me publikun roli i mediave sociale, shtrirja dhe ndikimi te anëtarësia.