Workshop në bashkëpunim me ILO-në.

Nga: admin | 26 Nov 2015

Më datë 24 dhe 25 nëntor 2015 BSPK në bashkëpunim me Organizatën ndërkombëtare të punës ILO, mbajti punëtori me kryetarët e degëve te BSPK-së. Prezent në punetori ishte edhe Lindita Boshtrakaj përfaqësuese e zyrës së ILO në Prishtinë, kurse ligjëruese për dy ditë rradhazi ishte përfaqësuesja e zyrës së ILO nga Budapesti zn. Agnieshka Gumarom. Punimet e kësaj punëtorie u zhvilluan gjithashtu edhe në grupe punuese për marrëveshjen kolektive në nivel nacional.

Shpërndaje