Misioni dhe Vizioni

Deklarata e Misionit

Kur të keni nevojë për ne, ne do të jemi aty”

Vizioni

Ne do të jemi:

Transparent dhe përkrahës të punëtorëve të Doganës;

✧ Do të punojmë shumë në mënyrë që t’i përmirësojmë kushtet e punës për punëtorët e Doganës;

Do të mbajmë lidhje me sindikatat e Republikës së Kosovës dhe sindikatat evropiane dhe ato botërore për të mirën e punëtorëve të Doganës ;

Do të mbajmë zgjedhje transparente dhe korrekte.

Do të jemi zëri i punëtorëve të Doganës;

✧  Do të hyjmë në punë beneficuese me menaxhmentin dhe Ministrinë e Financave;

 Do të negociojmë një rang të beneficioneve për punëtorët e Doganës.