Jemi zëri i punonjësve të Doganës së Kosovës.

Sindikata angazhohet që të sigurojë për të gjithë punonjësit ambient pune të rehatshëm.

Rreth Nesh Mëso më shumë

Transparent dhe përkrahës të anëtarësisë sonë

Punëtorët nuk do të ndihen të diskriminuar për shkak të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, besimit fetar, mendimit politik, prejardhjes kombëtare ose origjinës shoqërore etj.

Rreth Nesh Mëso më shumë

Flash Lajme

Informohuni se çfarë bënë SINDIKATA

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës operon në të gjithë teritorin e…

Përfitoni nga BENEFITET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të përfitoni nga benefitet  Sindikata përmes ushtrimit…

Bëhu pjesë në AKTIVITETET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të bëheni pjesë e shumë aktiviteteve,  Sindikata…

Informohuni se çfarë bënë SINDIKATA


Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës operon në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, bazuar në shtatë rajonet e paraqitura në hartë.

Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

Lexo më shumë


Disa nga pikat kryesore:

 • Krijimin e kushteve dhe standardeve më të mira të punës për të punësuarit;
 • Mbrojtjen e të drejtave ligjore, ekonomike, sociale, profesionale për të punësuarit;.
 • Avancimin dhe zhvillimin e dialogut social në mes partnerëve social;
 • Përfaqësimin e interesave të anëtarësisë së saj;
 • Rregullimin e raporteve në mes punëtorëve dhe punëdhënësit, si dhe zgjidhjen e konflikteve eventuale përmes angazhimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë;
 • Bashkëpunim reciprok me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe organizatat e punëdhënësve në kuadër të partneritetit social të barabartë në nivel vendi.

Përfitoni nga BENEFITET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të përfitoni nga benefitet 
Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

Lexo më shumë

 • PROFESIONALE
 • SOCIALE
 • MATERIALE

Bëhu pjesë në AKTIVITETET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të bëheni pjesë e shumë aktiviteteve, 
Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

Lexo më shumë

 • Arsimore
 • Kulturore
 • Sportive

Informohuni se çfarë bënë SINDIKATA

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës operon në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës bazuar në shtatë rajonet e paraqitura në hartë.
Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

Disa nga pikat kryesore:

 • Krijimin e kushteve dhe standardeve më të mira të punës për të punësuarit;
 • Mbrojtjen e të drejtave ligjore, ekonomike, sociale, profesionale për të punësuarit;.
 • Avancimin dhe zhvillimin e dialogut social në mes partnerëve social;
 • Përfaqësimin e interesave të anëtarësisë së saj;
 • Rregullimin e raporteve në mes punëtorëve dhe punëdhënësit, si dhe zgjidhjen e konflikteve eventuale përmes angazhimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë;
 • Bashkëpunim reciprok me Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe organizatat e punëdhënësve në kuadër të partneritetit social të barabartë në nivel vendi.

Përfitoni nga BENEFITET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të përfitoni nga benefitet
Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.
– PROFESIONALE
– SOCIALE
– MATERIALE

Bëhu pjesë në AKTIVITETET

Antarësimi në SPDK, ju bënë të mundur të bëheni pjesë e shumë aktiviteteve,
Sindikata përmes ushtrimit të veprimtarisë së saj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohet me ligjet në fuqi.

– Arsimore
– Kulturore
– Sportive

Lajmet e fundit

Urime Kurban Bajrami

Nga: admin|20 Jul 2021

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës, i përgëzon të gjithë besimtarët e fesë islame me rastin e festës…

Vazhdo Leximin

Ku gjendemi ne?

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës operon në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës bazuar në shtatë rajonet e paraqitura në hartë.

P.K.K. Gate 1 (Leposaviq)

PKK Gate 1 (Leposaviq)

P.K.K. Delta 31 (Zubin Potok)

PKK Delta 31 (Zubin Potok)

D.D. Mitrovica

P.K.K Merdare

P.K.K Merdare

P.K.K. Kulla

D.D. Podujeva

P.K.K. Mutivoda

D.D. Peja

D.D. Aeroporti i Prishtinës

HQ Prishtina

Interevropa

ZBD Interevropa

ZBD Gjilan

D.D. Dheu i Bardhë

P.K.K. Qafa e Morinës

ZBD Ferizaj

P.K.K. Muqibaba

P.K.K. Qafa e Prushit

ZBD Ferizaj

P.K.K.Glloboçica

D.D. Vërmica

Hani i Elezit

Rajoni i Mitrovicës

Pikat doganore

Bashkëpunëtorët