Punëtoria Siguria dhe Shëndeti në Punë

Nga: admin | 4 Apr 2018

Sindikata e Pavarur e Doganës së Kosovës me datë 04 Prill 2018 ka marrë pjesë në punëtorinë me temën
Siguria dhe Shëndeti në Punë. Punëtoria është organizuar nga BSPK dhe është financuar nga Ministria e
Punës dhe Mirëqenies Sociale-MPMS.
Një ndër objektivat kryesore të kësaj punëtorie ishte Harmonizimi i Legjislacionit të Kosovës në Fushën e
Kushteve të Punës me Legjislacionin e BE-së.

Shpërndaje