Workshop në bashkëpunim me ILO-në.

Nga: admin | 26 Nov 2015

Më datë 24 dhe 25 nëntor 2015 BSPK në bashkëpunim me Organizatën ndërkombëtare të punës ILO, mbajti punëtori me kryetarët e degëve te BSPK-së. Prezent…