Takim me znj Hykmete Bajrami ministre e financave e Republikës se Kosovës

Nga: admin | 1 Feb 2021

Info-SPDK

 

Me datë 01.02.2021, kryetari i SPDK-së z. Vitija mbajti takim me ministrin e Financave znj Hykmete Bajrami dhe Zv. ministrin Z. Krasniqi, ne takim sindikata ka kërkuar nga qeveria të drejtën e pagesë shtesë për punë në kushte pandemie, ku është kërkuar që zyrtarët doganor të përshihen në shtesën në pagë për punë në kushte pandemie.

Njeherit ne takim është kërkuar nga ministrja Bajrami qe ligji për Doganën, ligji i pagave të procedohet sa me pare në Kuvendin e Republikës se Kosovës .

Park