Takim pune me Ministrin e Financave znj Hykmete Bajrami

Nga: admin | 9 Dec 2020

Takim pune me Ministrin e Financave znj Hykmete Bajrami, datë 09/12/2020

 

Pjesëmarrës në takim Z.VITIJA-Kryetar dhe Z.KRASNIQI-Nënkryetar,

Oora 14:00, datë 09/12/2020 në objektin e MF-së.

Në kët takim diskutuam keto pika:

  1. Shpërblimet për stafin e Doganës së Kosovës,
  2. Proces draftimit i KDA-së,  ligji për Doganën,
  3. Konkursi për zgjedhjen e DP-së,
  4. Konkurset e brendshme për avancim të stafit,
  5. Mungesa e stafit,
  6. Sigurimi shëndetësor,
  7. Të ndryshme etj